Gospel Global Victory Worship – Paghilom (Healing)

Victory Worship – Paghilom (Healing)

Download Paghilom (Healing) Mp3 by Victory Worship

Here’s a breakthrough performance of a song by the “Victory Worship“ which is a group of musicians under Victory Christian Fellowship, a non-denominational Evangelical megachurch based in the Philippines and a founding member of the Every Nation Churches and Ministries, which is a worldwide movement of churches. This song is titled “Paghilom (Healing)“ and will surely be a blessing.

Get Audio Mp3, stream, share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

Download More VICTORY WORSHIP Songs Here

Lyrics: Paghilom (Healing) by Victory Worship

Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
Pakinggan ang inaalay
Ang handog ng pusong nagsisisi

Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag- sa aming bukas
Kalugdan ang inaalay
Ang handog ng bansang nagsisisi

Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

Mula sa langit kami ay dinggin
Lunasan ang bayang naghihinagpis
Sa ‘Yong pag-ibig palalayain
At patatawarin

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag- sa aming bukas
Kalugdan ang inaalay
Ang handog ng bansang nagsisisi

Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

Mula sa langit kami ay dinggin
Lunasan ang bayang naghihinagpis
Sa ‘Yong pag-ibig palalayain
At patatawarin

Iyong diringgin at patatawarin
Ang bayan namin sa wika Mo’y gagaling
Iyong diringgin at patatawarin, oh-oh-oh-oh
Ang bayan namin sa wika Mo’y gagaling
Sa’y gagaling, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

[?]

Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami, oh-oh-oh
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

Mula sa langit kami ay dinggin
Lunasan ang bayang naghihinagpis
Sa ‘Yong pag-ibig palalayain
At patatawarin

Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan

Share Your Thoughts below