Gospel Global Victory Worship – Pagbabalik

Victory Worship – Pagbabalik

Download Pagbabalik Mp3 by Victory Worship

Here’s a breakthrough performance of a song by the “Victory Worship“ which is a group of musicians under Victory Christian Fellowship, a non-denominational Evangelical megachurch based in the Philippines and a founding member of the Every Nation Churches and Ministries, which is a worldwide movement of churches. This song is titled “Pagbabalik“ and will surely be a blessing.

Get Audio Mp3, stream, share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

Download More VICTORY WORSHIP Songs Here

Lyrics: Pagbabalik by Victory Worship

Ngayon ay aahon, at kakalimutan ang nakaraan
Dilim ng kahapon, isasantabi na at wawakasan

Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo
Ay ilaw, gabay sa pagbabalik ko

Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan
Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal
Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin
O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa’yo, ama

Ipagdiriwang, at ihahayag ang kalayaan
‘Di papaalipin, hindi na muling magpapabihag

At sa bawat sulok ng buong mundo
Ihahayag tanging pangalan mo

Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan
Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal
Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin
O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa’yo, ama

Ama, walang katulad, ang pangako at pag ibig na alay
Hesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay
Ama, walang katulad, ang pangako at pag ibig na alay
Hesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay
Ama, walang katulad, ang pangako at pag ibig na alay
Hesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay
Lahat ay magagalak

Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan
Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal
Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin
O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa’yo, ama
Magbabalik sa’yo, ama
Magbabalik sa’yo, ama
Magbabalik sa’yo, ama
Magbabalik sa’yo, ama

Share Your Thoughts below