Top Christian Songs Victory Worship – Maghari

Victory Worship – Maghari

Download Maghari Mp3 by

Here’s a breakthrough performance of a song by the ““ which is a group of musicians under Victory Christian Fellowship, a non-denominational Evangelical megachurch based in the Philippines and a founding member of the Every Nation Churches and Ministries, which is a worldwide movement of churches. This song is titled “Maghari“ and will surely be a blessing.

Get Audio Mp3, stream, share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Maghari by

Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig Mo ay hanap
Sa templo Mong banal, may bagong kagalakan

Ang tanging mananatili, ay ang Iyong sinabi
Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang Hari

Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka

Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig Mo ay hanap
Sa templo Mong banal, may bagong kagalakan

Ang tanging mananatili, ay ang Iyong sinabi
Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang Hari

Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka

Sundin ang loob Mo, dito sa lupa, tulad ng sa langit
Sa’Yo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian
Sundin ang loob Mo, dito sa lupa, tulad ng sa langit
Sa’Yo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian

Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka
Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka

Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka
Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka

Sundin ang loob Mo, dito sa lupa, tulad ng sa langit
Sa’Yo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian
Sundin ang loob Mo, dito sa lupa, tulad ng sa langit
Sa’Yo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian

Dakila at kailanma’y ‘di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang Iyong kaharian, ang aking adhika
O Diyos dalangin ko’y maghari Ka

Share Your Thoughts below