Gospel Global Soweto Gospel Choir – Naha Ya Africa

Soweto Gospel Choir – Naha Ya Africa

Download Naha Ya Africa Mp3 by

Here’s a song that was titled “Naha Ya Africa” performed by the South African gospel music group ‘Soweto Gospel Choir‘. This song is sure to bless your heart and uplift your spirit.

Get Audio Mp3, Stream, Share and stay graced.

DOWNLOAD MP3

DOWNLOAD MORE SOWETO GOSPEL CHOIR SONGS HERE

Lyrics: Naha Ya Africa by

Wareya (Ho)
Wareya (Ho)
Wareya (Ho)
Ge o re shate o wa duma
Tlase sechabeng ntate Morena rre Makhubane
Naledi ya meso e phatlalatsaneng
E itseng ha e tikela ba e tlhaba ka mochabelo
Ya dumedisa kwena
Ke re tsatsi la tswa bochabela ke le ngwana Mosotho
Ke ikana ka Bataung ba Rampai ya Mathibela
Ha ba hapa dikgomo nehela bo radikonelo dingaka
Bao bas a jeng sengwathelwano maobane
Bao bo ntja ba lla senyenyeo
Nna ke le ntja ya mafisa ngwana Mosotho
Ke re ha nkabe ke tseba ho ngola
Ke be ke tla ngolla ha Mampepe
Ke ba bolelle ho mabele a matshweu panyapanya
(Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
(Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
(haha haha haha wo haha)
(haha haha haha wo haha)
(Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
(Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
Ke bana ba thari e ntsho (Ke bana ba Afrika)
Ke bana ba thari e ntsho (Ke bana ba Afrika)
Hlokomelang thari e ntsho (Hlokomelang baAfrika)
Hlokomelang thari e ntsho (Hlokomelang baAfrika)
Ke bana ba thari e ntsho (Ke bana ba Afrika)
Ke bana ba thari e ntsho (Ke bana ba Afrika)
Hlokomelang thari e ntsho (Hlokomelang baAfrika)
Hlokomelang thari e ntsho (Hlokomelang baAfrika)
O yelele (haha haha haha wo haha)
O yelele (Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
O yelele (Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
Mmala ga se Bothata lelota le le teng
Ga re kopaneng sechaba gesho
Re hodiseng bana ba rena
Lerato, botho le tlhompho
Juha ithate, juha itlhokomele
Juha ithate, juha moAfrika
O yelele (haha haha haha wo haha)
O yelele (haha haha haha wo haha)
O yelele (Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)
O yelele (Iyelele Iyelele Iyelele wo haha)

Drop some comment below about what you think about this post!