Top Christian Songs Pst. Chingtok Ishaku – Ubangiji Na

Pst. Chingtok Ishaku – Ubangiji Na

Pst Chingtok Ishaku Ubangiji Na

Download Ubangiji Na Mp3 by Pst. Chingtok Ishaku

The well-known pastor and minister of God, Singer Pst. Chingtok Ishaku brings to us this amazing tune song titled Ubangiji Na”.

Download Audio Mp3, Stream, Share and stay graced.

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Ubangiji Na by Pst. Chingtok Ishaku

VERSE
Na ji kiranka Yanzu
(I hear your call now)
Ya Ubangijina
(Oh my Lord)
A cikin Jininka, Yesu
(In your blood, Jesus)
ka wanke Zuciyata
(Cleanse my heart)

RELATED POST:  Pst. Chingtok Ishaku - Lion and the Lamb

CHORUS
Ubangijina, ga ni nan na zo
(Lord, here I come)
Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako
(Hear my prayer, send me help)

VERSE
Ko na zo da zunubi, Da rashin karfina
(When I come with my sin, with my helplessness)
Na sani kai ba za ka ki
(I know you won’t abandon me)
Ka tsarkake ni ba
(Sanctify me)

RELATED POST:  Nigeria Come Alive - TY Bello, Pastor Chingtok Ishaku & Bunmi George

CHORUS
Ubangijina, ga ni nan na zo
(Lord, here I come)
Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako
(Hear my prayer, send me help)

VERSE
A wurinka kadai, Akwai murna sosai
(Only in you, do we find true joy)
Kai ne ka ba ni kwanciyar rai
(It is you who gives me peace)
Da sanin gaskiya
(… and ability to know the truth)

CHORUS
Ubangijina, ga ni nan na zo
(Lord, here I come)
Sai ka ji addu’ata, ka ba ni taimako
(Hear my prayer, send me help)

RELATED POST:  DOWNLOAD: HALLELUYAH GLORY TO THE SON - Pastor Chingtok Ishaku, TY Bello, Folabi Nuel, Nosa

VERSE
Ina so in ci gaba, In Zama cikakke
(I want to succeed, to be fulfilled)
In koyi irin halinka, In dauki giciye
(To learn your character, and carry your cross)

Share Your Thoughts below