Music Video & Lyrics Oh! Caraga – Bagani

Oh! Caraga – Bagani

Download Bagani Mp3 Audio by

Here's an amazing song and music lyrics from the talented team whose music is a fine mix of world, country, folk, and pop with a good dash of epic, fun and wit, ““. It's a song titled “Bagani“, and was released in 2024. This beautiful song, accompanied by a stunning music video, audio, and lyrics, is sure to captivate listeners of all ages. Don't miss out on this beautiful musical experience.

Get MP3 audio for free, Download, Stream, and Share this powerful song with your friends and family, and let the blessings overflow! By sharing it with your loved ones, you're spreading the goodness and joy that this song brings. Let its melodious tunes and heartfelt lyrics be a source of inspiration and comfort to those who need it. #CeeNaija

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Bagani by

Bagani sa tribu
Sa gugma sundalo
Nga kanunay kanimo
Ihalad akong dugo

Kahayag kangitngit
Kalipay ug kasakit
Sa yuta o langit
Ikaw ang kalibutan ko

Batobalani ka sa gugma
Nga di ko pa pasidan-an
Batobalani ka sa gugma
Nga andam pakamatyan
Ko
Oh

Kinsa bay dili ganahan
Isugal ning kinabuhi
Ngadto sa usa
Ka bahandi nga
Imong gipili
Kung adlaw-adlaw
Niya iingon
Kanimo nga sa
Adlaw-adlaw ka
Higugma-on ug pilion

Guniti ang pagtuo
Ipadilaab daw kalayo
Nga balaan, sagrado
Gabaga ra ning dughan ko

Ug kung ugma
Na ang gira
Kuninay kong sandata
Ang pagsalig mo
Ug lagda nga
Diri ka mahiluna

Batobalani ka sa gugma
Nga dili ko hikalimtan
Ug andam ko magpakabuhi
Taliwala ning tanang
Apan

Kinsa bay dili ganahan
Isugal ning kinabuhi
Ngadto sa usa
Ka bahandi nga
Imong gipili
Kung adlaw-adlaw
Niya iingon
Kanimo nga sa
Adlaw-adlaw ka
Higugma-on ug pilion

Si kinsa ba ako
Nga angay mo nga pilion?
Mortal nga gipatikan
Sa sala sa kagahapon
Nga bulingit og kahuyang
Nga lunlon lamang tawhanon
Gihugasan mo
Sa pagmahal mo
Nga way kamatayon
Karun akong ihalad
Ang kalag ko ug unod
Alang ra kanimo ang tinigom kong kusog
Ug binaid nga bukog matuman imong pagbuot
Abot ko na ang langit sa akong pagluhod

Kay ang gugma ug kinabuhi
Tanang bahandi
Kanimo lang
Ang akong ugma ug kinabuhi
Tanang bahandi
Kanimo lang

Kinsa bay dili ganahan
Isugal ning kinabuhi
Ngadto sa usa
Ka bahandi nga
Imong gipili
Kung adlaw-adlaw
Niya iingon
Kanimo nga sa
Adlaw-adlaw ka
Higugma-on ug pilion

Comment below with your feedback and thoughts on this post.