Gospel Music Ntokozo Mbambo – Amandla Egazi

Ntokozo Mbambo – Amandla Egazi

Download Amandla Egazi Mp3 by Ntokozo Mbambo

Heres a live blessing song from the multiple award-winning South African Gospel songstress, Ntokozo’s songs has always blessed lives in many ways and still blessing lives today, She brings to us this song and calls it “Amandla Egazi”.

Get Audio Mp3, Stream, Share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD MORE NTOKOZO MBAMBO SONGS HERE

Lyrics: Amandla Egazi by Ntokozo Mbambo

Yilelo Gazi Elasinqobela Lasipha ukuphila
Liyinhlawulo Yelifa Laphakade
Lona Liwumthombo Wokuphila
Lona Liyisisekelo Sensindiso Yezimpilo Zethu

Yilelo Gazi Elasihlenga Ekubhujisweni
Lasisindisa Ekufeni
Ngalo Lisuliwe Icala
Kuphelelisiwe Okulotshiwe Ezwini Lakhe

Amandla egazi negama likaJesu
Asusa ukweswela nenhlupheko
Khuluma igazi likaJesu empilweni yakho

Uzophila impilo enothile
Egculisekile nethokomele
Khuluma igazi likaJesu empilweni yakho

Yebo kuphelele
Okudingayo empilweni yakho
Wena biza amandla egazi lemvana

Yebo kukhona konke
Okungashintsha lesisimo sakho
Wena biza amandla egazi lemvana

Share Your Thoughts below