Gospel Music South Africa Gospel Songs Ndiani Anoziva – Minister Michael Mahendere

Ndiani Anoziva – Minister Michael Mahendere

Adonai Minister Michael Mahendere

Download Ndiani Anoziva (Live Worship) Mp3 by Minister Michael Mahendere

The Zimbabwean gospel musician, Pastor, and businessman. Michael Mahendere, who is also a pastor at United Family International Church comes through with a live performance song in 2021 titled “Ndiani Anoziva (Live Worship)“. More grace to you as you listen to this song.

Get Audio Mp3, Stream, Share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

RELATED POST:  My Time Has Come - Minister Michael Mahendere Ft. Jimmy D Psalmist

Lyrics: Ndiani Anoziva (Live Worship) by Minister Michael Mahendere

Ndianiko anoziva, zvinoitwa naMwari?
Tinaro Zita, raJesu, iwe neni kani
Tinowana kukunda

Vadikani, Ndianiko anganyumwe
(Dai waiziva iwe) Zvirikutoi-i-itwa naMwari?
Tinaro Zita, ndera Jesu, iwe neni kani
Rinotipa kukunda

Ndiani anoziva, zvinoitwa naMwari?
Muzita raJesu chete, tinowana kukunda

Razaro muguva unobuda, Razaro muguva unobuda
Hazvina basa vati zvapera, kana Jesu asvikapo
Hauorere imomo ehe
Unokunda yeah, unokunda yeah, unokunda yeah
Unobuda yeah, unobuda yeah

RELATED POST:  Minister Michael Mahendere - Higher Life

Shadrach, Meshach naAbednego, vakandirwa mumoto umo
Jesu Mwanakomana waMwari, akawanikwawo ari imomo
Havana kumbotsva nemoto
Unokunda yeah

Muzita raJesu, muZita raJesu
Tinowana kukunda

Patinodaidza Zita raJesu
Hakuna zvinoramba
Jesu, Jesu, Jesu
Tinowana kukunda

Ndiani anoziva, zvinoitwa naMwari?
Muzita raJesu chete, tinowana kukunda

RELATED POST:  Ndovimba Nemi (I Trust You Lord) - Minister Michael Mahendere

Tinowana kukunda

Tinowana kukunda
Tinowana kukunda
Tinowana kukunda

I have the victory

I have the victory, I walk in victory
I live in victory, I have the victory
In the Name of Christ, haha
I have the victory, I walk in victory

Share Your Thoughts below