Gospel Global Mmuso Worship – Ngeke Ng’suke Kuwe

Mmuso Worship – Ngeke Ng’suke Kuwe

Download Ngeke Ng'suke Kuwe Mp3 by

The renowned Global Christian music team of praisers and worshippers whose songs have blessed lives “” perform a song of praise worship which is titled “Ngeke Ng'suke Kuwe“. This song is sure to bless your heart and uplift your spirit.

Get Audio Mp3, stream, share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD MORE MMUSO WORSHIP SONGS HERE

Lyrics: Ngeke Ng'suke Kuwe by

Ngizinikela ngizinikela
(I give myself away)
Ngizinikela kuwe Jesu
(I give myself to you Jesus)

Ngiza phambi kwakho
Wena Nkosi yam
(I come before You my King)
Yenz' intando yakho
Empilweni yam
(Have your way in my life)

Ngihlanze Jesu
Emoyeni wam
(Cleanse my spirit Jesus)
Ngifun' ukfana nawe
Wena mfeli wami
(I want to look like You my Savior)

Ngingayaphi umangisuka
Kuwe Jesu
(Where will I go if I leave your presence Jesus)
Ndawo yami yokuphephela
(You are my place of refuge)
Ngeke ngisuke kuwe
(I won't leave Your presence)

Ngeke ngisuke kuwe
(I won't leave Your presence)
Ngeke ngisuke kuwe Jesu
(I won't leave Your presence Jesus)
Ndawo yami yokuphephela
(You are my place of refuge)
Ngeke Ngisuke kuwe
(I won't leave your presence)

1 COMMENT

Comment below with your feedback and thoughts on this post.