African Gospel Songs Minister Michael Mahendere – Kudzai Mwari

Minister Michael Mahendere – Kudzai Mwari

Download Kudzai Mwari Mp3 by Michael Mahendere

A soul-lifting song from the African Christian/Gospel worshipper, minister, and song writer “Michael Mahendere“, as He calls this song “Kudzai Mwari”. This song is sure to bless your heart and uplift your spirit.

Download Audio Mp3, Stream, Share, and be blessed

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD MORE MINISTER MICHAEL MAHENDERE SONGS HERE

Lyrics: Kudzai Mwari by Michael Mahendere

Kudzai Mwari
Ndimwari wakanaka
Tendai Mwari
Ndimwari anerudo

Kudzai Mwari
Hakuna wakaita saiye
Kudzai Mwari
Hakuna wakaita saiye

Ityai Mwari wamasimba ose
Imbai nziyo dzokurumbidza zita rake
Simudzirai Mabasa ake anoshamisa
Jesu ndimwari Hakuna zvee umwe
Saka itai ruzha muchimufarira

Amen hallelujah
Mwari makanaka
Amen hallelujah
Mwari munogona

Mudiwa wemoyo wangu ndiJesu chete
Mudiwa wemoyo wangu ndiJesu chete

Makanaka kwandiri
Ishe Makanaka
Jesu, Jesu

You're beautiful
You're beautiful
You're beautiful
Jesus
Jesus

Makanaka
Makanaka
Ishe Makanaka
Jesu
Jesu
Ishe Makanaka
Jesu
Jesu

Comment below with your feedback and thoughts on this post.