Top Christian Songs Kelly Khumalo – Loshona Nini

Kelly Khumalo – Loshona Nini

Kelly Khumalo Loshona Nini

Download Loshona Nini Mp3 by

The eminent South African singer, actress, and dancer. Born in Spruitview, East Rand who alsoe\ shot to fame after the release of her debut album “” brings to us a song titled “Loshona Nini“.

Get Audio Mp3, Stream, Share, and be blessed.

DOWNLOAD HERE

RELATED POST:  Kelly Khumalo - Nok'khanya

Lyrics: Loshona Nini by

Ngangi ney’nkinga zam’
Ng’susha dlal’ umanga
Manga business uhubu
L’kabhejane
Njalo beng’thembis’ izulu
Nomhlaba kanti bafun’ ukuwis’
Ibusiness ukuthi mina nje
Bengingaz’

Ngayek’ ukuzisola
Ngahlakanipha
Ngakhula ngabona
Ngahlakanipha
Ngayek’ ukuzisola
Ngahlakanipha
Ngakhula ngabona
Ngahlakanipha

Awu awu
Loshona nin’ ilanga
Ng’yotshel’ umam’
Ukuthi sekphelile uk’ganga
Awu awu
Loshona nin’ ilanga
Ng’yotshel’ umam’
Ukuthi sekphelile uk’ganga

RELATED POST:  Kelly Khumalo - Awazi Lutho

Sekphelile uk’ganga
Sekphelile uk’ganga
Sekphelile uk’ganga
Sekphelile uk’ganga

Kwashon’ amalanga
Nensuku zahamba
Kant’ umuntu uhleli
Nemamba
Kwavulek’ amehlo yo
Izitha zalamba
Ngeke ng’phinde
Ng’phinde ng’lahle

Ngayek’ ukuzisola
Ngahlakanipha
Ngakhula ngabona
Ngahlakanipha
Ngayek’ ukuzisola
Ngahlakanipha
Ngakhula ngabona
Ngahlakanipha

RELATED POST:  Kelly Khumalo - Jehova

Awu Awu
Loshona nin’ ilang
Ng’yotshel’ umam’
Ukuthi sek’phelile uk’ganga
Awu Awu
Loshona nin’ ilang
Ng’yotshel’ umam’
Ukuthi sek’phelile uk’ganga

Sekphelile uk’ganga
Sekphelile uk’ganga
Sekphelile uk’ganga
Sekphelile uk’ganga

Share Your Thoughts below