Gospel Global Joyous Celebration – Umangisuka Kulomhlaba

Joyous Celebration – Umangisuka Kulomhlaba

Download Umangisuka Kulomhlaba Mp3 by Joyous Celebration

Here’s another live performance by the South African Christian music praise team whose songs have always been a blessing to lives “Joyous Celebration“ titled “Umangisuka Kulomhlaba”.

Download Audio Mp3, Stream, Share to friends and family, and stay graced.

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD MORE JOYOUS CELEBRATION SONGS HERE

Lyrics: Umangisuka Kulomhlaba by Joyous Celebration

Nkosi yami ngiletha konke kuwe
Ngizilahla phambi kwakho
Ngomusa wakho ngizokusinqoba isitha
Ngoba wena ungikhosele
Ngihambile kakhulu emhlabeni lo
Ngezinyawo nangenqondo yami
Ngiyakwazi okuhle kanye nokubi
Nxa nginawe konke kulungile
Uma ngisuka kuwona loMhlaba umdala
Ngizohamba nginokujabula
Ngob’ uJesu uzongingenisa ngale
Endaweni lapho ngophula
Uma ngisuka kuwona loMhlaba omdala
Ngizohamba nginokujabula
Ngob’ ujesu uzongingenisa ngale
Endaweni lapho ngophumula
Nkosi hlanzisiza inhliziyo yami
Ungihole nasebumnyameni
Ngoba wena uyisiphephelo sami
Nxa nginawe angesabi lutho
Ngihambile kakhulu emhlabeni lo
Ngezinyawo nangenqondo yami
Ngiyakwazi okuhle kanye nokubi
Nxa nginawe konke kulungile
uma ngisuka kuwona lomhlaba omdala
(NgiyakuBaba) ngizohamba (ekhaya) nginokujabula
(Ngizohamba ngihuba) ngob’ uJesu (hallelujah) uzongingenisa ngale
Endaweni lapho ngophumula
(Uma ngisuka) umangisuka kuwona lomhlaba omdala
(Angesabi lutho) ngizohamba (ngoba nginethemba) nginokujabula
(Ithemba lokuyekhaya) ngobu uJesu (ekhaya kuBaba)
Uzongingenisa (angesabi, angesabi)
Endaweni lapho ngophumula
Uma ngisuka kuwona loMhlaba omdala
Ngizohamba nginokujabula
Ngob’ uJes’ uzongingenisa ngale
Endaweni lapho ngophumula
umangisuka kuwona loMhlaba omdala
(Ngizohamba) ngizohamba nginokujabula
Ngob’ uJesu uzongingenisa ngale

Drop some comment below about what you think about this post!