Gospel Music Bucy Radebe – Sikuyo Indlela

Bucy Radebe – Sikuyo Indlela

Bucy Radebe Sikuyo Indlela

Download Sikuyo Indlela Mp3 by Bucy Radebe

The eminent sensational South African Gospel singer who is talented and has powerful musical voice “Bucy Radebe” comes through with a song which she titles “Sikuyo Indlela“.

Get Audio Mp3, Listen, Share, and be blessed

DOWNLOAD HERE

Download More BUCY RADEBE Songs Here

Lyrics: Sikuyo Indlela by Bucy Radebe

Noyana (Noyana )
Noyana (Noyana)
Noyana (Noyana)
Noyana (Noyana)
Ethene noyana
Noyana phezulu

Noyana (Noyana )
Noyana (Noyana)
Noyana (Noyana)
Noyana (Noyana)
Ethene noyana
Noyana phezulu

Noyana (Noyana )
Noyana (Noyana)
Noyana (Noyana)
Noyana (Noyana)
Ethene noyana
Noyana phezulu

Sikuyo indlela
Yelizwe lobomi
Ikhaya labantu
Bahleli ngenyweba

Oh Sikuyo indlela
Yelizwe lobomi
Ikhaya (Ikhaya labantu)
Bahlezi ngenyweba (Bahleli ngenyweba)

Oh ndabuza mna noyana (Noyana)
Ndabuza mna (Noyana)
Ndibuza kunina (Noyana)
Ndabuza mna (Noyana)
Nithini na (Etheni noyana )
Noyana phezulu (Noyana phezulu)

Oh ndabuza mna noyana (Noyana)
Ndabuza mna (Noyana)
Ndibuza kunina (Noyana)
(Noyana)
Nithini na (Etheni noyana )
Noyana phezulu (Noyana phezulu)

Ndicinga ngokuthi
Usebunzimeni
Usithi ubani
Ongandisusayo

Ityal'elingaka
Lisezintliziyweni
NguYesu kuphela (Ngu Yesu kuphela)
Thandaza kuye (Thandaza Yehova)

Oh ndiyakuxelela ndohamba (Ndohamba)
Ndohamba (Ndohamba )
Ndisiya kuye (Ndohamba)
Ndohamba mna (Ndohamba)
Eh ndohamba (Eweke ndohamba)
Ndisiya phezulu (Ndisiya phezulu)

Oh ndiyakuxelela kwamanyani ndohamba (Ndohamba)
Ndisiya kuye (Ndohamba )
Endisa ezulwini (Ndohamba)
Ndohamba mna (Ndohamba)
Ewe (Eweke ndohamba)
Ndisiya phezulu (Ndisiya phezulu)

Nithini noyana (Etheni noyana)
Etheni noyana (Noyana phezulu)
Nithini noyana (Etheni noyana)
Etheni noyana (Noyana phezulu)

Eweke mna ndohama (Eweke ndohamba)
Eweke ma ndohamba (Ndisiya phezulu)
Eweke mna ndohama (Eweke ndohamba)
Ndisiya phezulu (Ndisiya phezulu)

Comment below with your feedback and thoughts on this post.