Universal Gospel Aymos – Es’gela

Aymos – Es’gela

Download Es'gela Mp3 Audio by Ft. Eemoh and Kabza De Small

South African singer-songwriter Babili Amos Shili, popularly known by his stage name presents to us a compelling song, as this masterpiece is titled “Es'gela“, in collaboration with the esteemed music artist “Eemoh and Kabza De Small“. This track, released in 2024 , is a captivating and inspirational addition to any music enthusiast's collection. The tune “Es'gela” carries a powerful message and a mesmerising melody, making it a must-listen for all. Feel free to stream the mp3, watch the video, and sing along to the heartfelt lyrics.

Get the MP3 audio, download, stream, and share this amazing song with your friends and family. When you share it, you're spreading the goodness and joy of the song. #CeeNaija

DOWNLOAD HERE

Adding to the uniqueness of this song is the collaboration with the acclaimed and award-winning music artist Eemoh and Kabza De Small. Their combined talents has truly brought “Es'gela” to life, creating a musical masterpiece.

Song Lyrics: Es'gela by

Assiancengi, sgudluz'iminyango
Impumelelo ngeyethu ngenkani
Ay, nezami siyafosta (fosta)
Siyafosta
Impilo esiy'funayo iya costa (costa)
Iya costa (iya costa)
Asisakokoti, ses'gudluz'iminyango
Impumelelo ngeyethu ngenkani
Ay, nezami siyafosta (fosta)
Siyafosta
Impilo esiy'funayo iya costa (costa)
Iya costa (iya costa)

Ngikhumbul' esgela, siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila, sometimes angi believe-i
Kuthi kuyenzeka, baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika, akekh'ongasivimba
Ngikhumbul' esgela, siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila, sometimes angi believe-i
Kuthi kuyenzeka, baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika, akekh'ongasivimba

Ah ngithi let's operate something (something)
Ngifuna sishintshe isimo
Ng'phath'ama-meter, kuhanjwe ngemishini
Ay'siphume elokishini, sodwadla emakhishini
Mzabhabha we mansion sidleni lemali
Ay'mak'shube mak'shube, into yami ngizoy'mela
Nathi siyadeserve-a, angisho siyasebenza
Ay'mak'shube mak'shube, into yami ngizoy'mela
Nathi siyadeserve-a, angisho siyasebenza

Ngikhumbul' esgela, siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila, sometimes angi believe-i
Kuthi kuyenzeka, baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika, akekh'ongasivimba
Ngikhumbul' esgela, siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila, sometimes angi believe-i
Kuthi kuyenzeka, baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika, akekh'ongasivimba

Into makungeyakho
Ay'akekho ongakuvalela iminyango
Idlozi lakho malivumile
Ay'akekho ongalwisana nomsamo
Intando kabawo
Thina sifike lana ngok' bekezela (ngok'bekezela)
Besingazi kuzosisebenzela (kuzosisebenzela)
Kodwa azange satembezela (satembezela)
Bheka siya panyazela (senzani)
Masisithelela
Sathi break heart, bas'biza ngama grootman
Besiphansi kodwa manje siyama kumkani
Sekumnandi si pass-a game ngabo kum laude
Spoon sami sekuy' verse nama tune out
Mabee' book-a sithol' full price, stru nasi
Kdala sigudla, sifun'uk'sutha
Besihlekwa sicula, savuna buka
Sebayasivuma, sivutha
Uk'bekezela akulona iphutha, funda
Lempilo ngiyakhumbula siphupha ngayo
Bethi ngeke kulunge, ngeke siye ndawo
Azange siphele amandla ngoba bes'nothando
Izinto zajika manje siy'dla ngayo

Siphupha ngale mpilo siyayiphila
Baphi laba bebaphika
Sizofika
Siphupha ngale mpilo

Comment below with your feedback and thoughts on this post.