Gospel Global Ancrés – Naza Ya Ye

Ancrés – Naza Ya Ye

Download Naza Ya Ye Mp3 by Ft. Jow'ell Bombay

A soul-lifting song performed by the African Christian/Gospel worshipper, minister, and song writer ““, as this one is titled “Naza Ya Ye” featuring Jow'ell Bombay. This song is sure to bless your heart and uplift your spirit.

Download Audio Mp3, Stream, Share, and be blessed

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Naza Ya Ye by

Yadah
(Oh na na oh na na)
Yadah
(Oh na na oh na na)
Yadah
(Oh na na oh na na)
Yadah
(Oh na na oh na na)

Nazalaka ya ko kufa ehh (Yesu, come on)
Na yebaki te eh eh
(Oh na na na oh na na na)
Nzoka apesaki ngayi bomoyi na Ye
Pona zala ya Ye oh
(Pona zala na Ye oh)
Uta na ndimela Ye
A changea vie na nga
(Vie na nga, ekoma y aye)
J'appartiens à Jésus
Je connais mon identité
Yango tika nga na yemba

Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Oh ata ba mbonge mipepe Ekoya na banga
Nini aza ya ngayi eh
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Aza ya nga
Na zaya ye eh eh
Na banga nini oh
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Eh ni wangu
Je suis à lui pour toujours
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele (Il me connait par mon nom)

Lizanza ebonga na langi
Lolenge na bonga na nzambe
Na boyi soso a lela ebongo na loba na zali ya ye
Ata ba beti
Ba fingi
Ba tongi
Jamais na wagana nzambe oyo
Ye nde a pesi nga tina na misu ya batu

Ata milele
Mimi niko wake (Shaddaïh wanyi eh)
Nga na yesu na ngayi
Collé serré (Shilo wanyi eh)
Ata milele
Mimi niko wake (Shaddaïh wanyi he)
Ya Yesu
A latisi ngayi Elemba ya nkembo

Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Oh ata ba mbonge mipepe Ekoya na banga
Nini aza ya ngayi eh
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Aza ya nga
Na zaya ye eh eh
Na banga nini oh
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele
Eh ni wangu
Je suis à lui pour toujours
Yesu ni wangu
Wa uzima wa milele (Il me connait par mon nom)

Wauzima ata milele, milele ata milele
Yele yele yele yele
Wauzima ata milele, milele ata milele
Yele yele yele yele
Wauzima ata milele, milele ata milele
Yele yele yele yele
Milele milele
Yele yele yele yele

Yesu wa uzima (wa milele)
Yesu wa uzima (wa milele)
Hakuna mwingine (wa milele)
Wa uzima (wa milele)
Sione mwingine (wa milele)
Wa uzima (wa milele)
Mwingine aiko (wa milele)
Yesu wa uzima (wa milele)
Yesu wa uzima (wa milele)
Wa uzima (wa milele)
Sijuwi mwingine (wa milele)
Shilo wa uzima (wa milele)
Aza ya nga, naza ya ye eh eh
Na bangi nini oh (wa milele)
Hakuna mwingine (wa milele)
Shilo wa milele
Yesu wa uzima

Wa milele
Wa milele

Comment below with your feedback and thoughts on this post.